Houtrot reparatie


Repareren van klein houtrot

Rond de aangetaste plaats wordt de verf ruim verwijderd. Vervolgens wordt het aangetaste hout weggefeesd en daarbij worden minimaal enkele milimeters van het gezonde hout verwijderd.
Hierna wordt de reparatieplek behadeld met twee-componenten impregneer en met twee-componenten vulmiddel opgevuld.
Na het afwerken en schilderen ziet u hier niets meer van en gaat het weer jaren mee!

Repareren van groot houtrot door middel van lamineren

Het gehele rotte gedeelte wordt verwijderd en ook hier weer enkele milimeters van het gezonde hout. Het bestaande hout en het nieuwe hout behandelen we met twee-componenten impregneer en deze worden dan door middel van kunsttof plaatjes tijdelijk vastgezet. De openstaande ruimte tussen het bestaande hout en het nieuwe hout wordt dan opgevuld met twee-componenten vulmiddel.
Na het afwerken en schilderen ziet u hier niets meer van en gaat het weer jaren mee!

Als blijkt dat een dorpel of stijl van een kozijn niet meer te repareren valt, kunnen we hier een deelsvervanging toepassen.
Hierbij wordt de stijl of dorpel geheel verwijderd tot aan het gezonde hout.
Een stijl of dorpel maken we dan exact na. Ook hier behandelen we de lijmvlakken met twee-componenten impregneer. Deze worden dan door middel van kunststof plaatjes tijdelijk vastgezet en de openstaande ruimtes tussen het bestaande hout en het nieuwe hout worden dan opgevuld met twee-componenten vulmiddel.
Na het afwerken en schilderen ziet u hier niets meer van en gaat het weer jaren mee!